Krynica Zdrój Apteki MS PHARM Apteka Apteka Krynica Zdrój Apteki MS pharm Łabowa, Apteka Tylicz, Apteka Nawojowa
Apteka Krynica Zdrój Apteki MS pharm Łabowa, Apteka Tylicz, Apteka Nawojowa
Apteka w Nawojowej

Bezpieczne leczenie bólu

Bezpieczne leczenie bólu

Szanowni Pacjenci!

Niezwykle szerokie zastosowanie, łatwy dostęp i rozgłos medialny takich leków przeciwbólowych jak paracetamol, ibuprofen, naproksen, diklofenak, meloksykam, czy metamizol, przyczyniły się do rozwoju błędnego przekonania, iż leki te są całkowicie bezpieczne i mogą być swobodnie stosowane bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Poglądowi temu sprzyja dodatkowo fakt szerokiego dostępu wielu z tych leków w sprzedaży poza aptecznej (stacja benzynowa, supermarket, internet).

Tymczasem wszystkie te leki, zbiorczo nazywane nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi (NLP), nawet w dawkach terapeutycznych mogą wywoływać istotne działania niepożądane, szczególnie gdy są w sposób nieprawidłowy łączone z innymi lekami. Do najczęściej spotykanych powikłań będących skutkiem nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty zaliczyć można uszkodzenia przewodu pokarmowego, które mogą mieć nawet postać zagrażającą życiu. Te działania niepożądane rozwijają się najczęściej na skutek stosowania leków z grupy Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NLPZ). W grupie tej znajdują się jednak leki o wysokim i niskim potencjale tzw. gastrotoksyczności, a więc istnieje możliwość doboru leku, który będzie skuteczny, a jednocześnie zachowa przy tym optymalny profil bezpieczeństwa. Kolejnym niebezpiecznym skutkiem stosowania tych leków może być zawał serca lub udar mózgu i również w tym przypadku poprzez odpowiedni wybór leku można zminimalizować ryzyko działań niepożądanych. Dodatkowo może dochodzić do uszkodzenia wątroby, zaburzenia funkcji nerek, układu krwiotwórczego, a także zaburzeń skórnych. Wiele leków dostępnych bez recepty może w sposób niekontrolowany nasilać lub hamować działanie leków stosowanych w terapii innych schorzeń, prowadząc w ten sposób do zwiększenia ich toksyczności lub też do braku skuteczności.

Przy wyborze leku przeciwbólowego istotne znaczenie ma rodzaj bólu, wiek pacjenta, współistniejące schorzenia, interakcje z innymi lekami i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u konkretnego pacjenta. Jeżeli lek zostanie dobrany nieprawidłowo może Państwu bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Dlatego unikajcie Państwo stosowania leków bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli jednak zaistnieje taka konieczność, a dostęp do lekarza jest utrudniony zaopatrujcie się Państwo w leki w aptece, przekazując farmaceucie niezbędne informacje umożliwiające optymalny dobór leku.

Apteki MS Pharm

Wszyscy nasi farmaceuci posiadają niezbędną wiedzę, aby w sposób zindywidualizowany wybrać dla Państwa optymalny pod względem skuteczności i bezpieczeństwa lek przeciwbólowy. Zachęcamy do kontaktu.

Dr n farm. Szczepan Mogilski

Krynica Zdrój Apteki MS PHARM Apteka
pl Polski
X